Paieška

Kategorijos

Gamintojai

 

 

 

DAB selector

 

Naujos EuP siurblių efektyvumo taisyklės nuo 2013 m.

 

 

Didelio efektyvumo siurbliai nuo 2013 metų bus jau privalomi, tačiau namų savininkai neturi laukti taip ilgai, kad galėtų skinti optimalaus komforto ir energijos taupymo vaisius.

 

Kam laukti iki 2013 metų?

Nuo 2013 metų pagal ES direktyvą dėl energiją vartojančių gaminių (EuP), rinkoje bus siūlomi tik efektyviai energija vartojantys cirkuliaciniai siurbliai.

 

Tačiau EuP reikalavimus atitinkančių siurblių rinkoje yra jau dabar, o pakeitus pasenusį D efektyvumo klasės cirkuliacinį siurblį nauju labai efektyviu, elektros energijos suvartojimą galima sumažinti iki 80 %.

 

„Mūsų klientai pasitiki mūsų patirtimi ir žiniomis, ir žino, kad jiems bus pasiūlytas optimaliausias sprendimas. Todėl mes visada montuojame ALPHA2 arba MAGNA cirkuliacinius siurblius, nebent klientas specialiai prašytų kito konkretaus siurblio. Iš patirties žinome, kad patikimi ir efektyviai energija vartojantys siurbliai kartu reiškia patenkintus klientus. O tai ir yra svarbiausia. Bet ir mes patys, sutaupome laiko, nes nebūna pretenzijų“, − pasakoja montuotojas Petr Čermák.

 

Optimalus darbas visai paprastai

Daugumos kitų cirkuliacinių siurblių atveju namų šeimininkai ir /arba montuotojai, norėdami, kad sistema užtikrintų aukštą komforto lygį ir vartotų mažai energijos, turi koreguoti siurblio parametrus.

 

Su „Grundfos“ ALPHA2 ir MAGNA taip nėra. „Įjunk ir paleisk“ tipo siurbliai automatiškai prisiderina prie beveik bet kokios šildymo sistemos ir užtikrina optimalų komfortą bei mažas energijos sąnaudas. Montuotojui tereikia paspausti AUTOADAPT mygtuką ir visus sudėtingus sistemos skaičiavimus atliks pats siurblys.

 

„Negalėčiau sau leisti naudoti siurblių, kurie prastai prisiderina prie šildymo sistemos. Per daug laiko reikėtų skirti pretenzijų tenkinimui ir rizikuočiau savo reputacija. Todėl visada renkuosi ALPHA2 arba MAGNA. Jei automatiškai išanalizuoja sistemą ir nedelsiant prisiderina prie pokyčių. Mano darbas palengvėja, o klientai yra patenkinti“, − pasakoja montuotojas Martin Svoboda.

 

Daugiau nei tik EuP reikalavimai

„Grundfos“ ALPHA2 ir MAGNA autonominiai cirkuliaciniai siurbliai yra A efektyvumo klasės ir jau daug metų tenkina būsimus EuP reikalavimus. Galutiniams vartotojams jie užtikrina didelė energijos ekonomiją, o montuotojams patinka, kad nereikia nieko derinti, užtenka prijungti ir paleisti.

 

Daugiau informacijos apie ALPHA2 ir MAGNA cirkuliacinius siurblius rasite:

www.moderncomfort.grundfos.com

www.thinkingbuildings.com

arba, jei reikia patarimų ir pagalbos, kreipkitės į artimiausią „Grundfos“ įmonę.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Dažnai užduodami klausimai apie EuP

 

Turinys

1. EuP pristatymas

2. Teisiniai reikalavimai

2.1 Apimtis

2.2 Pateikimas rinkai

2.3 Įmontuojamieji ir autonominiai siurbliai

2.4 Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK)

3. Asortimentas ir ženklinimas

4. Įgyvendinimas

 

1. EuP pristatymas

 

Kas yra EuP?

EuP teisiniai reikalavimai nustato pagrindines energiją vartojančių gaminių (EuP) ekologinio projektavimo reikalavimų taisykles ir kriterijus. Reikalavimai galioja tiek autonominiams, tiek į kitus gaminius įmontuotiems cirkuliaciniams (apytakiniams) siurbliams, visi jie turės tenkinti nustatytus aukštus efektyvumo reikalavimus.

 

Dažnai girdime sąvokas EuP ir ErP. Kuri iš jų teisinga?

Teisingos yra abi ir abi gali būti vartojamos. EuP buvo pradinis energiją vartojančių gaminių (Energy Using Products) direktyvos (2005/32/EB) pavadinimas. Kai direktyva buvo išplėsta įtraukiant ir su energija susijusius gaminius (Energy Related Products), pvz., langus, izoliacines medžiagas ir t. t., jos pavadinimas pakeistas į „ErP direktyva“ (2009/125/EB), nes su energija susiję gaminiai yra platesnė sąvoka. Išplėstoje direktyvoje vartojamos abi sąvokos (EuP ir ErP), o reikalavimai energiją vartojantiems gaminiams yra nepasikeitę. Kadangi „Grundfos“ gaminiai yra energiją vartojantys gaminiai, kalbėdami apie teisinius reikalavimus, ir toliau vartosime sąvoką EuP. Mes juos vadiname EuP teisiniais reikalavimais. Senąją ir išplėstąją direktyvas taip pat galima vadinti ekologinio projektavimo direktyvomis.

 

Kuriose šalyse galios EuP teisiniai reikalavimai? 
Šiuos teisinius reikalavimus įgyvendins ES 27, Šveicarija, Norvegija ir Turkija. 
Koks bus EuP teisiniųreikalavimųpoveikis aplinkai?
Įgyvendinus  EuP direktyvos  reikalavimus  beriebokšliams cirkuliaciniams  siurbliams, 
2020 metais bus sutaupoma 23  TWh elektros energijos ir dėl to į aplinkąnepateks 
11  milijonųtonųCO2.  Tai  atitinka  bendrąelektros  energijos  kiekį,  kurį buityje  per 
metus  suvartoja  Londono,  Paryžiaus,  Berlyno,  Romos,  Sofijos,  Rygos,  Varšuvos, 
Amsterdamo, Briuselio ir Kopenhagos gyventojai.
Ar  kokia  nors  valstybė gali  nepaisyti  ar  pasirinkti  neįgyvendinti  EuP
reikalavimų?
Ne.  ES  teisėyra  viršesnėuž nacionalinęteisę,  o  tai  reiškia,  kad  nacionalinėteisė
negali prieštarauti ES teisei (nebent išimtys būtųnumatytos ES teisėje).

Kuriose šalyse galios EuP teisiniai reikalavimai?

Šiuos teisinius reikalavimus įgyvendins ES 27, Šveicarija, Norvegija ir Turkija.

 

Koks bus EuP teisinių reikalavimų poveikis aplinkai?

Įgyvendinus EuP direktyvos reikalavimus beriebokšliams cirkuliaciniams siurbliams, 2020 metais bus sutaupoma 23 TWh elektros energijos ir dėl to į aplinką nepateks 11 milijonų tonų CO2. Tai atitinka bendrą elektros energijos kiekį, kurį buityje per metus suvartoja Londono, Paryžiaus, Berlyno, Romos, Sofijos, Rygos, Varšuvos, Amsterdamo, Briuselio ir Kopenhagos gyventojai.

 

Ar kokia nors valstybė gali nepaisyti ar pasirinkti neįgyvendinti EuP reikalavimų?

Ne. ES teisė yra viršesnė už nacionalinę teisę, o tai reiškia, kad nacionalinė teisė negali prieštarauti ES teisei (nebent išimtys būtų numatytos ES teisėje).

 

 

2. Teisiniai reikalavimai

2.1 Apimtis

 

Kokiems cirkuliaciniams siurbliams taikomi EuP teisiniai reikalavimai?

Beriebokšliams autonominiams cirkuliaciniams siurbliams (nuo 2013 m. sausio 1 d.) ir beriebokšliams įmontuotiems cirkuliaciniams siurbliams (nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.). Tačiau nauji efektyvumo reikalavimai nebus taikomi:

  • buitinio karšto vandens recirkuliacijos siurbliams;
  • cirkuliaciniams siurbliams, naudojamiems pirminiuose saulės energijos sistemų kontūruose ir šilumos siurbliuose (iki 2015 m. rugpjūčio);
  • cirkuliaciniams siurbliams, įmontuotiems į kitus gaminius (iki 2015 m. rugpjūčio 1 d.);
  • cirkuliaciniams siurbliams, kurie yra skirti keisti įmontuotus cirkuliacinius siurblius, patekusius į rinką iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. (tai galios iki 2020-01-01).

 

 

2.2 Pateikimas rinkai

 

Ką reiškia „pateikimas rinkai“? Koks šios sąvokos apibrėžimas?

„Pateikimas rinkai“ yra viena iš pagrindinių EuP direktyvoje naudojamų koncepcijų. Tai veiksmas, kuriuo energiją vartojantis gaminys pirmą kartą pasiūlomas Bendrijos rinkai, norint jį platinti arba naudoti Bendrijoje. Laikoma, kad šis veiksmas įvyksta, kai gaminys pereina iš gamybos stadijos (siekiant jį išplatinti arba naudoti).

 

Esu didmenininkas. Po 2012 m. sandėlyje dar turiu standartinių cirkuliacinių siurblių, ar tai reiškia, kad dėl EuP 2013 metais jų jau nebegalėsiu parduoti?

Ne. Didmenininkai galės išparduoti turimas standartinių siurblių atsargas ir po 2013 metų, jei šie siurbliai pateko į rinką iki 2013-01-01. 

 

Ar didmenininkai 2013 metais galės pirkti EuP reikalavimų netenkinančius siurblius iš ne ES šalių ir pardavinėti juos montuotojams?

Ne. Jei didmenininkas tai darys, jis bus atsakingas už reikalavimų neatitinkančių siurblių pateikimą rinkai ir gali gauti didelę baudą ar net būti nuteistas laisvės atėmimo bausme.

 

 

2.3 Įmontuojamieji ir autonominiai siurbliai

 

Paaiškinkite, kuo skiriasi įmontuojamieji ir autonominiai siurbliai? 

EuP direktyvos pakeitimuose yra nurodytos sąlygos, kada siurblį galima laikyti įmontuojamuoju. Cirkuliacinis siurblys turi būti skirtas dirbti priklausomai nuo kito įrenginio ir turėti bent vieną iš šių požymių:

  • siurblio korpusas yra suprojektuotas montavimui ir naudojimui gaminio viduje (pvz., užspaudžiamosios jungtys);
  • cirkuliacinis siurblys yra suprojektuotas taip, kad jo apsukas turi valdyti kitas gaminys (jis turi galėti priimti specialius signalus, pvz., 0-10 V arba impulso trukmės moduliacijos signalus); 
  • cirkuliacinis siurblys yra sukonstruotas taip, kad saugumo atžvilgiu jis nėra tinkamas eksploatuoti autonomiškai (pvz., ISO IP klasės); 
  • gaminio sertifikate ar CE atitikties deklaracijoje cirkuliacinis siurblys yra apibrėžtas kaip gaminio dalis.

 

 

2.4 Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK)

 

Kokio autonominių cirkuliacinių siurblių EVEK reikalaujama EuP direktyvoje?

EuP direktyvoje nustatyti minimalūs energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (EVEK) reikalavimai. 2013 metais visų autonominių cirkuliacinių siurblių EVEK turės būti ne didesnis kaip 0,27, o nuo 2015 metų– ne didesnis kaip 0,23.

 

Koks ALPHA2 siurblių EVEK?

ALPHA2 ir ALPHA2L siurblių EVEK jau dabar yra mažesnis kaip 0,23. 

 

Ar ALPHA2 siurblių EVEK galioja ir jiems dirbant pastoviomis apsukomis?

ALPHA2 siurblių EVEK yra išmatuotas kintamų apsukų režime ir atspindi energijos vartojimo efektyvumą siurbliui dirbant šiame režime. ALPHA2 siurblį galima naudoti ir pastovių apsukų režimu, nors šiame režime EVEK nebus toks geras.

 

Ar AutoADAPT funkcija pagerina ALPHA2 siurblių EVEK?

Ne. Dėl standartizuotos matavimo procedūros energijos taupymas, kurį užtikrina AutoADAPT funkcija, neįskaitomas apskaičiuojant EVEK.

 

Ką reiškia EVEK etalonas 0,20? Kodėl yra reikalavimas, kad ant cirkuliacinių (apytakinių) siurblių būtų nurodoma „Veiksmingiausių apytakinių siurblių energijos vartojimo efektyvumo koeficiento etalonas yra ≤0,20“?

Tai numatyta tam, kad galutiniams vartotojams cirkuliacinius siurblius būtų lengviau pasirinkti / įvertinti. Pats EVEK nėra kasdien vartojama sąvoka, todėl informacija apie geriausią įmanomą EVEK galutiniams vartotojams pateikiama labai aiškiai, kad jie galėtų lengviau matyti, ar pasirinko geriausią įmanomą cirkuliacinį siurblį.

 

 

3. Asortimentas ir ženklinimas

 

Ar „Grundfos“ savo asortimente turi cirkuliacinių siurblių, kurie jau dabar tenkina EuP reikalavimus?

Taip. Mūsų ALPHA2, ALPHA2L ir MAGNA siurbliai tenkina EuP reikalavimus.

 

Ar po 2013-01-01 bus kokios nors etiketės, panašios į šiuo metu naudojamas A-G efektyvumo klasės etiketes?

Nauji teisiniai reikalavimai po 2013 m. sausio 1 d. neleidžia cirkuliaciniams siurbliams naudoti A-G efektyvumo klasifikacijos, pagrįstos savanoriškais pramonės įmonių įsipareigojimais. Ar ateityje bus sukurta kokia nors nauja klasifikacija, dar nežinoma.

 

Ar bus koks nors būdas, kaip atskirti EuP reikalavimus atitinkantį siurblį?

Taip. Visų EuP reikalavimus atitinkančių siurblių vardinėse plokštelėse bus nurodytas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas.

 

Kaip vyks perėjimas nuo A-G etikečių prie naujojo ženklinimo?

Gaminiai, pagaminti iki 2013-01-01, turės A-G etiketę. Nuo 2013-01-01 vietoj jos pradėsime naudoti EVEK.

 

 

4. Įgyvendinimas

 

Kas prižiūrės direktyvos įgyvendinimą mano šalyje?

Už ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimą atsakingų institucijų ir asmenų sąrašas pateiktas čia:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/national-contacts/implementation/index_en.htm

 

Kas atsitiks įmonėms, neteisėtai importuojančioms EuP reikalavimų neatitinkančius siurblius ir / arba klastojančioms CE ženklinimą?

Jos bus atsakingos už reikalavimų neatitinkančių gaminių pateikimą rinkai ir joms bus skiriamos baudos, o jų vadovai gali būti nuteisti laisvės atėmimo bausme.

 


PagrindinisPagrindinis

Grundfos

FRANKLIN ELECTRIC

 

STAIRS PUMPS

 

DAB

Dreno

LEO

CACHEG

 

CALPEDA

HERTELL  JAINSON 
 caffini ZENIT 
SFA group
ITALTECHNICA e-tech
CHANSON PENTAX DIANAPURE Speroni SAER ELETTROPOMPE

 

Aquasky

 

Fluimac